Доклад за изпълнението на бюджета на 2. СУ към 31…

Доклад за изпълнението на бюджета на 2. СУ към 31.12.2023 г.

Обявление

2. СУ "Акад. Емилиян Станев" гр. София открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за ученически бюфет. Условията за кандидатстване са приложени в прикачените файлове.

Доклад за изпълнението на бюджета на 2. СУ към 31…

Доклад за изпълнението на бюджета на 2. СУ към 31.12.2022 г.

Обявление

       2. СУ „Академик Емилиян Станев“ гр. София открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене.        Условията за кандидатстване са…