Публикувано на 05.06.2024

       2. СУ „Академик Емилиян Станев“ гр. София открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене.

       Условията за кандидатстване са приложени в прикачените файлове.