Публикувано на 16-03-2022

Уважаеми учители и ученици, 

Моля да се запознаете със статута на Националния ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 28.06.2022 г.

Приложение:

1. Статут на конкурса