Публикувано на 05.06.2024

На 16 март 2023 г.  от 12:00 ч. до 13:30 ч. във 2. СУ ще се проведе Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“  за учениците от 1. до 12. клас.

За участие в състезанието се подава декларация за информираност и съгласие, която можете за изтеглите от приложение 1.

 Попълнената и подписана декларация предавайте на класните ръководители на учениците от 1. до 4. клас и на учителите по математика от 5. до 12. клас, в срок до 06.03.2023 г.

Подробни указания за състезанието можете да прочетете в приложение 2.

Приложение 1 -  Декларация за информираност и съгласие

Приложение 2  - Регламент на състезанието за учебната 2023/2024 г.