Публикувано на 14.05.2024

       Училището е мястото, където учениците трябва да развиват и усъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот. Училището трябва да отключва у тях желание за самоинициативност, гражданска активност и мнение, социална отговорност, дисциплина, самокритичност, увереност, креативно мислене, екипна работа, лидерство, аналитично мислене и насочено мислене за разрешаване на проблеми. Всички тези неща могат да се постигнат чрез създаването на Ученически съвет, където учениците да се почувстват отговорни и значими за средата около тях и да могат да променят и осъвременят неща, които да направят живота им по-добър и успешен.