Публикувано на 23.02.2023

       Настоящите вътрешни правила уреждат реда, условията и финансовите параметри за отпускане на стипендии във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, в съответствие с действащата нормативна уредба, съгласно Постановление № 33 от 15.02.2013г. на МС.