Публикувано на 05.06.2024
       В настоящия документ разглеждаме качеството на образование като степента на съответствие на предоставяните от 2. СУ образователни услуги с нормативните изисквания и с очакванията на гражданите и потребителите на тези образователни услуги (ученици, родители, работодатели), както и на очакванията на други заинтересовани страни. Повишаването на качеството на предлаганото от училището образование е предмет на целенасочена училищна политика.