Публикувано на 14.05.2024

Всички дейности и проекти, осъществявани от 2. СУ "Акад. Емилиян Станев", които предвиждат обработка на лични данни, са предмет на предварителна оценка на риска. Когато тази оценка покаже, че съществува вероятност обработването да породи висок риск за правата и  свободите на субектите на данни, преди да извърши обработването, учебното заведение извършва обработването, учебното заведение извършва също и оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно изискванията на тази процедура.