Днес 2. СУ „Акад. Емилиян Станев” е едно от най-желаните иновативни училища. Материалната база е ситуирана на четири етажа - с два корпуса. Разполагаме със слънчеви и просторни класни стаи и модернизирани кабинети, два физкултурни салона, актова зала, столова, съвременна библиотека и медицински кабинет. В училищния двор е издигнат паметникът на патрона на училището – акад. Емилиян Станев.

През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут на образователна институция, която предоставя качествено образование на ученици от 1. до 12. клас. Светла диря и себеотдаване бележи професионалният и жизненият път на директорите и учителите, работили през годините в училището.

Педагогическият колектив има водещи позиции в регионалната и националната образователна система. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя във 2. СУ се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до професионални и личностни висоти.

Училището разполага във всеки кабинет с интерактивни дъски с тъч дисплей, кабинети по природни и хуманитарни науки, езици, информатика, биология, физика, история и цивилизация, география и икономика, спортни салони, тенис корт.

Сериозната работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Училището ни е носител на много награди и отличия за литература, история, екология, спорт, география, математика, английски език, гражданско образование и други.

Силните страни, оформящи облика на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев” днес, са:

√ благоприятна и творческа атмосфера за развитие на всяко дете;
√ сътрудничество между учители и ученици, външни експерти;
√ прилагане на нови образователни модели;
√ взаимна толерантност и демократичност;
√ иновационни преподавателски практики;
√ участие в проекти и конкурси на национално и международно ниво.

Гордеем се, че днес нашето училище е базово на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет и си сътрудничи с Университета за национално и световно стопанство. 2. СУ е член на училищата посланици на Европейския парламент и на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Имаме изградено успешно партньорство с Българсктата асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и единственото училище в София, което използва на място програмите на Училищна Академия Телерик.

Учители, ученици и родители облагородяват училищния двор с изграден зелен пояс, билкова спирала и площадки за отдих и игри.

Нашите ученици постигат високи резултати на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити, а през Кариерния център на иновативното ни училище те успешно се превръщат от лидери в час в лидери в живота.

Училището ни е с доказани възможности, защото екипът ни е генератор на нови идеи и актуални експерименти и осигурява необходимата среда за изява на учители и ученици, които защитават нашия девиз - "Учим се днес, за да успеем утре".