Ръководство 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • д-р по управление на образованието Елеонора Стоянова Лилова  – директор, Първа ПКС
 • Красимир Лаков Лаков - заместник - директор учебна дейност прогимназиален етап, Пета ПКС
 • Мими Миткова Виденова - заместник-директор учебна дейност
 • Орхидея Юлианова Делиева – заместник-директор учебна дейност начален етап, Втора ПКС
 • Радка Николова Меракова - заместник - директор учебна дейност гимназиален етап, Четвърта ПКС

Екип за допълнителна подкрепа

 • Венелин Лъчезаров Кацов - педагогически съветник
 • Георги Кирилов Велинов - психолог
 • Теодора Рудолф - логопед
 • Цветомила Костова Георгиева - ресурсен учител, Втора ПКС

Педагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

Български език и литература

 • Борислав Дон Нгуиен - учител по БЕЛ
 • Георги Веселинов Илиев учител БЕЛ
 • Иглика Неделкова Петрова - старши учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Лилия Тодорова Джунова - старши учител БЕЛ
 • Мариана Иванова Минчева - старши учител БЕЛ, Пета ПКС, председател на методичния съвет по БЕЛ
 • Нели Цветанова Григорова - старши учител БЕЛ, Първа ПКС
 • Нина Ангелова Добрева - старши учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Росица Валентинова Бекова - учител БЕЛ, Пета ПКС
 • Цветанка Петрова Карамитева - старши учител БЕЛ

Английски език

 • Ани Янкова Сотирова-Минчева - учител Английски език, Четвърта ПКС
 • Ваня Генчева Гунова – старши учител Английски език, Четвърта ПКС
 • Гюлсун Методиева Хайтова - учител Английски език
 • Даниела Делчева Декова - старши учител Английски език, Четвърта ПКС
 • Клара Недкова Русанова - старши учител Английски език, Втора ПКС
 • Лазар Станчев Драйчев - старши учител Английски език, Пета ПКС
 • Малинка Тоскова Цветкова - старши учител Английски език
 • Марияна Ненова Цветанова - старши учител Английски език, Трета ПКС
 • Теодора Бориславова Василева - старши учител Английски език, Трета ПКС, председател на методичния съвет по Чужди езици

Немски език

 • Мария Ивелинова Маджарова – учител по Немски език, Пета ПКС

Испански език

 • Павлина Славова Иванова - учител по Испански език
 • Силвия Валентинова Софиянска - старши учител Испански език

Математика

 • Даниела Атанасова Атанасова-Кованджиева - старши учител Математика, Трета ПКС
 • Диана Данчева Георгиева - старши учител Математика, Първа ПКС
 • Елка Михайлова Миленкова – старши учител Математика, Пета ПКС, председател на методическия съвет по Математика
 • Миглена Василева Маркова - старши учител Математика, Четвърта ПКС
 • Надежда Костадинова Миланова - старши учител Математика, Четвърта ПКС
 • Цветелина Николаева Иванова - учител Математика

Информатика и информационни технологии

 • Анелия Томова Стоилова - учител по информатика и информационни технологии
 • Даниила Аврам Арав – старши учител Информационни технологии, Първа ПКС
 • Людмила Атанасова Асенова – старши учител Информационни технологии, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет по Информационни технологии
 • Милен Боянов Смиленски - ръководител направление ИКТ, Пета ПКС
 • Пламен Йорданов Туртуманов – старши учител Информационни технологии, Пета ПКС

История и цивилизация

 • Владимир Василев Лазов - учител История и цивилизация, Пета ПКС
 • Надя Василева Симеонова - учител История и цивилизация, Втора ПКС, председател на методичния съвет по Обществени науки
 • д-р по история Николай Орлинов Данев - главен учител История и цивилизация, Първа ПКС
 • Цецка Благоева Георгиева - старши учител История и цивилизация, Първа ПКС

География и икономика

 • Йорданка Тодорова Тодорова - учител География и икономика
 • Красимир Лаков Лаков – старши учител География и икономика, Пета ПКС
 • д-р по география Радослава Иванова Бочева, старши учител География и икономика

Обществени науки

 • Мариана Петрова Латунова – старши учител Обществени науки, Четвърта ПКС

Философия 

 • д-р по философия Невелин Веселинов Вутев – старши учител Философия 

Биология и здравно образование

 • Милена Илиева Иванова – старши учител Биология и здравно образование, Четвърта ПКС
 • Росица Димитрова Василева – главен учител Биология и здравно образование, Трета ПКС

Физика и астрономия

 • Людмила Иванова Власакова - старши учител Физика и астрономия, Трета ПКС
 • Кремена Николова Дукадинова – старши учител Физика и астрономия, Четвърта ПКС, председател на методичния съвет

Химия и опазване на околната среда

 • Венета Живкова Тодорова – старши учител Химия и опазване на околната среда, Трета ПКС, председател на методичния съвет по Природни науки
 • Нели Стефанова Райкова – старши учител Химия и опазване на околната среда, Пета ПКС, 

Музика

 • Илияна Найденова Симеонова - Тафровска - учител по Музика
 • Костадин Димитров Ланджов - учител по Музика, председател на методичния съвет по Изкуства

Изобразително изкуство

 • Гергана Илиева Лазарова - учител Изобразително изкуство
 • Кремена Владимирова Жобова – учител Изобразително изкуство

Технологии

 • Райничка Аспарухова Павлова – старши учител Технологии, Трета ПКС

Физическа възпитание и спорт

 • Андриан Красимиров Костадинов - учител ФВС
 • Галина Николаева Ненкова - старши учител ФВС, Трета ПКС
 • Ганка Тодорова Апостолова – учител ФВС
 • Георги Божидаров Радосов - учител ФВС
 • Данаил Младенов Миронов - учител ФВС, председател на методичния съвет по Спорт
 • Кристиян Симеонов Андонов - учител ФВС, Пета ПКС
 • Румяна Харитонова Чапаева - учител ФВС, Пета ПКС

Начален учител

 • Ана Христова Георгиева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Анелия Славейкова Гаджова - старши учител, Трета ПКС
 • Боряна Александрова Йонкова – старши учител, Трета ПКС
 • Велислава Анева Анева – старши учител, Пета ПКС
 • Весела Деянова Деянова - учител Английски език в начален етап
 • Галина Иванова Иванова - учител Английски език в начален етап
 • Детелина Динкова Делева – старши учител, Четвърта ПКС
 • Диана Петрова Георгиева – старши учител, Пета ПКС
 • Екатерина Василева Божкова – старши учител, Пета ПКС
 • Елка Димитрова Миткова – старши учител, Втора ПКС
 • Емил Кирилов Ризов - старши учител, Четвърта ПКС
 • Ива Георгиева Младенска - старши учител
 • Илиана Апостолова Кокошарова - старши учител, Четвърта ПКС
 • Катя Методиева Велкова – старши учител, Втора ПКС
 • Красимира Василева Мицева - старши учител, Четвърта ПКС
 • Маринела Богданова Вълчева – старши учител, Пета ПКС
 • Мария Костова Калотова - старши учител, Трета ПКС, председател на методичния съвет на Начален етап
 • Никола Красимиров Кръстев – главен учител, Четвърта ПКС
 • Офелия Юлиянова Камберова - старши учител, Трета ПКС
 • Павлина Илиева Павлова – старши учител, Втора ПКС
 • Саша Борисова Ангелова – старши учител, Пета ПКС
 • Славка Георгиева Първова - старши учител, Четвърта ПКС
 • Юлия Николаева Широкодолска – старши учител, Четвърта ПКС

Учител в ЦОУД

 • Айше Зюлкер Дюрмуш - учител в ЦОУД
 • Анета Стоилова Колева - старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Екатерина Василева Божкова - старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Емилия Горанова Рупколска – старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Зинка Петкова Иванова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Ирена Кирилова Стоянова - старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Искра Димова Ангеловска - старши учител в ЦОУД
 • Кръстина Георгиева Друмева - старши учител в ЦОУД
 • Нина Николаева Стоянова - старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Ния Георгиева Георгиева – старши учител в ЦОУД, Четвърта ПКС
 • Олга Колева Тошева - старши учител в ЦОУД
 • Паулина Славейкова Тодорова - старши учител в ЦОУД, Трета ПКС
 • Петрана Ангелова Антова - старши учител в ЦОУД
 • Петя Викторова Алтънова - учител в ЦОУД
 • Радостина Пенева Николова – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Таня Владимирова Кованджиева – старши учител в ЦОУД, Пета ПКС
 • Христина Костадинова Молева - учител в ЦОУД

Непедагогически персонал на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”

 • Пламен Йорданов Туртуманов - заместник-директор административно-стопанска дейност, Пета ПКС
 • Даниела Орлинова Георгиева - завеждащ административно-трудова служба
 • Мария Михайлова Михайлова – главен счетоводител
 • Ивайло Красимиров Георгиев – финансов контрольор
 • Мая Костадинова Алексиева – библиотекар
 • Нина Иванова Кръстева – домакин
 • Цветалина Иванова Лепоева – технически секретар
 • Пламен Стоянов Иванов - работник ремонт и поддръжка
 • Лили Ангелова Миланова - хигиенист
 • Любка Юлиева Янева - хигиенист
 • Марийка Данчева Иванова - хигиенист
 • Марийка Янкова Георгиева - хигиенист
 • Надка Янкова Асенова - хигиенист
 • Рени Асенова Кирилова - хигиенист
 • Рени Василева Стефанова - хигиенист
 • Софка Василева Миланова - хигиенист
 • Траяна Василева Миланова - хигиенист