Публикувано на 14.05.2024

        На 22 февруари 2023 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ ни гостува  професор Антоанета Христова, директор на Института за изследване на населението и човека  към БАН и политически анализатор с рядката специалност - „Политически психолог“. Срещата с гимназистите от 11. и 12. клас е от цикъла „Кариерно ориентиране и консултиране“ по проект „Лидери в час, лидери в живота“. Целта на събитието бе обвързана с обществените науки политология, психология, социология и социална педагогика, с предмета им на изучаване в университетите и възможностите, които дават тези дисциплини за реализация в живота. Проф. Христова прикова вниманието на учениците с уводни думи за значимостта на обществените науки - важни области за развитието на обществото, съществуващия дефицит на кадри в конкретни области и условия за създаване и реализирането им. Учениците проявиха задълбочени знания за геополитическата обстановка, демонстрирайки буден ум и критично мислене.
       Вратата на 2. СУ е винаги отворена за следващи срещи с видни общественици.