Публикувано на 14.05.2024

На 25.10.2022 г., във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката се проведе събрание на родителите за отчет и излъчване на представители на родителите за членове на Обществния съвет към 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.