Публикувано на 28.08.2023

02_0.jpg
02_0.jpg

 

Родителска среща за родителите на ученици в 1. клас на учебната 2023/2024 година

 

Уважаеми родители,

На 5.09.2023 г от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по класове, разпределени в следните кабинети:

1.„а“ клас в кабинет 103;

1.„б“ клас в кабинет 104;

1.„в“ клас в кабинет 105;

1.„г“ клас в кабинет 106;

1.„д“ клас в кабинет 107.

Всички кабинети се намират на първия етаж.

Заповядайте!

                              от ръководството

 


ГРАФИК

на дейностите по записване на приетите първокласници

 за учебната 2023/2024 година

      Уважаеми родители,

     Всеки от Вас ще получи на своя имейл, който е посочил при кандидатстването, в кое училище е класирано детето, потвърдени ли са всички документи и дали е нужно да представяте допълнително някакъв документ.

     Записването на детето може да се направи от единия/двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

Представя се документ за самоличност /само за проверка/.

     Необходими документи:

- Заявление за записване, което  ще ви бъде предоставено на място в училището;

- КОПИЕ на акта за раждане на детето;

- Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/.

     2. СУ ще извършва записването в следните дни и часове:

Записване след 1. класиране:

6, 7, 8, 9, 12, 14 юни 2023 г.от 8:30 часа до 17:30 часа

15 юни 2023 г – от 8:30 часа до 17:00 часа

Записване след 2. класиране:

19, 20, 21, 22 юни 2023 г.от 8:30 часа до 17:30 часа

23 юни 2023 г – от 8:30 часа до 16:00 часа

Записване след 3. класиране:

26, 27 юни 2023 г.от 8:30 часа до 17:30 часа

28 юни 2023 г – от 8:30 часа до 16:00 часа

Записване след 4. класиране:

29 юни 2023 г – от 8:30 часа до 17:30 часа

30 юни 2023 г – от 8:30 часа до 16:00 часа

1 юли – 31 август 2023 г – период без класирания

Желаем успех на всички кандидати!

2. СУ Ви очаква!


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       На 24 април 2023 г. се обявяват свободните места за учебната 2023/2024 година за прием в 1. клас.

       От 25 април до 4 юни 2023 г. се добавят кандидатурите за прием на  страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1. клас в училище (ИСОДЗ)  -  https://kg.sofia.bg.

       Желаем успех на всички кандидати!

                                                                                                           от ръководството


Отворени врати във 2. СУ

       Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       На 25 април 2023 г. 2. СУ отваря врати за всички, които искат да се потопят в работната атмосфера на нашето училище. Ще имате възможност да посетите часове по „Занимания по интереси“ в 4. класове. Бъдещите учителки на 1. клас ще ви очакват и ще отговорят на Вашите въпроси.

       График на отворените врати:

  • от 16:00 до 17:15 часа на втория етаж – отворени врати и посещение в часовете на

4. „а“, 4. „б“, 4.„в“ и 4. „г“  клас.

  • в 17:15 часа ръководството на училището ще отговаря на въпросите ви в кабинет 209 на втория етаж.
  • от 17:45 до 18:00 часа разглеждане на класните стаи за 1. клас на първия етаж.

       Очакваме Ви и благодарим за доверието!

от ръководството


       Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       Тук можете да се запознаете с дейността на начален етап във 2. СУ.

       Благодарим Ви, че се интересувате от нашето училище!

       1. клас 2. СУ

от ръководството


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       Предоставяме на Вашето внимание заповед от директора на 2. СУ за утвърждаване на училищен план-прием за 1. клас за учебната 2023/2024 година.

       Заповед  за план-прием в 1 клас 2023-2024 г.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       За учебната 2023/2024 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден следния училищен план-прием  в 1. клас:

  • 5 паралелки с по 24 ученици във всяка;
  • 5 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД).

       В прикачените файлове предлагаме на Вашето внимание актуална информация за предстоящата кампания:

     1. Наредба за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година в общинските училища на територията на Столична община.

     2. Прилежащи райони на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, определени от Столична община.

     3. График на дейностите за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 г., достъпен на страницата на Информационната система за           обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1. клас в училище (ИСОДЗ)  -  https://kg.sofia.bg/#/calendar

     4. Обобщен график за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 г.

     5. Дневен режим и учебен план на учениците в 1. клас във 2. СУ „Акад. Ем. Станев“.

 

       Желаем успех на всички, които са избрали да кандидатстват във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“!