Публикувано на 30-01-2017

02_0.jpg
02_0.jpg

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       Предоставяме на Вашето внимание заповед от директора на 2. СУ за утвърждаване на училищен план-прием за 1. клас за учебната 2023/2024 година.

       Заповед  за план-прием в 1 клас 2023-2024 г.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

       За учебната 2023/2024 година във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“  е утвърден следния училищен план-прием  в 1. клас:

  • 5 паралелки с по 24 ученици във всяка;
  • 5 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД).

       В прикачените файлове предлагаме на Вашето внимание актуална информация за предстоящата кампания:

     1. Наредба за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година в общинските училища на територията на Столична община.

     2. Прилежащи райони на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, определени от Столична община.

     3. График на дейностите за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 г., достъпен на страницата на Информационната система за           обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1. клас в училище (ИСОДЗ)  -  https://kg.sofia.bg/#/calendar

     4. Обобщен график за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 г.

     5. Дневен режим и учебен план на учениците в 1. клас във 2. СУ „Акад. Ем. Станев“.

 

       Желаем успех на всички, които са избрали да кандидатстват във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“!