Публикувано на 27.02.2023

       Наръчникът и дейностите по програмата „Остани вкъщи, играй вкъщи“, създадена въз основа на подхода „Елементът Игра“® на WWO, са разработени под формата на насоки, които да помогнат на родителите и хората, които се грижат за деца, да играят с децата вкъщи по време на пандемията от COVID-19. Понятията и философията в основата на всяка дейност са специално разработени за партниращите организации и служителите на WWO, които са преминали обучение по методиката и учебната програма на „Елементът Игра“®. Препоръчваме тези дейности да се споделят с родителите по телефона или чрез онлайн видео платформа от служителите или партньорите на WWO, като се адаптират съобразно възрастта и нивото на умения на всяко дете. При изготвянето на настоящия наръчник сме взели под внимание обстоятелството, че много, ако не и повечето от семействата, с които работим, вкъщи не разполагат с готови играчки, с които да играят с децата си. По тази причина всички представени идеи включват използване на материали, които могат да се намерят в повечето домове. Препоръчаните от нас дейности включват използване на вода, шалове или дрехи, одеяла или покривки, пръчки, камъчета, лъжици и тенджери. Ако родителите или хората, които полагат грижи за деца, с които работите, разполагат с други материали, следва да използвате и тях в игрите. Това включва например: книжки с картинки, хартия, пастели, ножици. Те могат лесно да бъдат включени във всички предложени дейности. Не забравяйте, че като група всички ние вярваме и сме убедени в доказателствата, че малките деца трябва да изграждат способности и да постигнат етапните цели в петте области на детското развитие — познавателно развитие, езиково развитие и комуникация, фина моторика, обща моторика и социално-емоционално развитие. При децата това става през игра и се получава най-добре, когато има грижовен възрастен, с когото да се чувстват в безопасност, и който да се занимава с тях. Чрез вас — нашите служители и партньори, ние можем да разпространим това знание и забавление, така че социалните умения на децата и уменията им за учене да не закърнеят и да не претърпят обратно развитие.