Публикувано на 05.06.2024

       Благодарствено писмо от ОУ "Христо Ботев", с. Лопян на деца в неравностойно социално положение.