График за консултации на педагогически съветник,…

Мая Булванска - педагогически съветник, отговаря за учениците от начален и прогимназиален етап Понеделник 09:00ч. - 17:00ч. Вторник 09:00ч. - 17:00ч. Сряда 09:00ч. - 17:00ч. Четвъртък 09:00ч. - 17:00ч. Петък 09:00ч. -…

График за консултации на ресурсен учител

Цветомила Георгиева, ресурсен учител Понеделник:   09:30ч. – 18:00ч. Вторник:           07:30ч. – 16:00ч. Сряда:                 10:40ч. – 19:10ч. Четвъртък:         07:30ч. – 16:00ч. Петък:                  07:30ч. –…

График за консултации на Логопедичен кабинет

Теодора Рудолф, районен логопед Понеделник: 14:00ч. – 16:35ч. Вторник: 12:00ч. – 15:40ч. Сряда: 8:00ч. – 11:00ч. Четвъртък: 12:40ч. – 15:40ч Петък:   8:00ч. – 13:40ч. Консултации се провеждат всеки петък от 8:00ч. до 8:…