Публикувано на 08.11.2018

Мая Булванска - педагогически съветник, отговаря за учениците от начален и прогимназиален етап

Понеделник

09:00ч. - 17:00ч.

Вторник

09:00ч. - 17:00ч.

Сряда

09:00ч. - 17:00ч.

Четвъртък

09:00ч. - 17:00ч.

Петък

09:00ч. - 17:00ч.

Дафина Лазарова - педагогически съветник, отговаря за учениците от начален и гимназиален етап

Понеделник

11:00ч. - 19:00ч.

Вторник

11:00ч. - 19:00ч.

Сряда

07:30ч.- 15:30ч.

Четвъртък

11:00ч. - 19:00ч.

Петък

07:30ч. - 15:30ч.

Георги Велинов - психолог

Понеделник

07:30ч.- 15:30ч.

Вторник 

07:30ч.- 15:30ч.

Сряда

11:00ч. - 19:00ч.

Четвъртък

07:30ч.- 15:30ч.

Петък

11:00ч. - 19:001ч.